dijous, 6 de desembre del 2007

MARRO


Ensamblatge realitzat amb la tapa d'un cartró de cigarretes Marlboro, enganxat sobre un suport de cartró contracolat.

Situada a la frontera (si és que n'hi ha) entre el poema visual i el Logotrip, el 1992 va sortir aquesta obra tocant dos nous terrenys per a mi: l'acció directa sobre una marca i la tècnica de l'ensamblatge, utilitzant únicament eines de tall.

En el primer terreny, el de la manipulació de logotips, m'hi he posat una mica, però en l'altre, m'haig de situar a la ombra de mestres com Albert Aragonès o els madrilenys Red Retro.

La intenció es va centrar en utilitzar la mateixa marca, convenientment intervenguda, per "contrapublicitar-la" o descontextualitzar-la a voluntat